| | |

नाज़िहा सलीम जीवनी, विकी, गूगल डूडल, राष्ट्रीयता, पेशा, कार्य | नाजिहा सलीम कौन थीं ? बायो, विकिपीडिया